Skip to content

O Kancelarii

Kancelaria doradztwa prawnego Feniks specjalizuje się w zakresie doradztwa prawnego w ujęciu holistycznym.

Znajdujemy rozwiązania problemów formalnoprawnych z uwzględnieniem zdarzeń zachodzących w otoczeniu biznesowym i prawnym Klienta.

Prawo nie funkcjonuje w oderwaniu od rzeczywistości, lecz w powiązaniu z technologią, rynkiem i kulturą. Przy rozwiązywaniu spraw uwzględniamy powyższe okoliczności, a także zmiany prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego. Podejmujemy się rozwiązania spraw także z elementem obcym.

Fundamentalną zasadą naszej kancelarii jest zasada poufności. Nasi Klienci lub potencjalni Klienci, którzy zdecydują się powierzyć nam sprawę lub przesłać jedynie Zapytanie mogą być pewni, iż wszelkie informacje uzyskane w ramach komunikacji zachowamy w poufności.

Specjalizacje

Specjalizujemy się w prawie cywilnym, rodzinnym, spadkowym, prywatnym międzynarodowym, gospodarczym, a także w prawie upadłościowym i egzekucyjnym oraz prawie handlowym spółek, które to dziedziny są ze sobą silnie powiązane. Świadczymy pomoc na rzecz osób fizycznych oraz prawnych. Pomagamy konsumentom, przedsiębiorcom, dłużnikom, wierzycielom, powodom, pozwanym a także niezdecydowanym.

Do każdej sprawy dobieramy profesjonalistów pod kątem okoliczności faktycznych konkretnej sprawy, wymaganej wiedzy specjalistycznej a także posiadanych umiejętności miękkich. Harmonijne połączenie wiedzy, doświadczenia i kompetencji zapewniają naszym Klientom wysoką jakość usług i wysoką skuteczność działania. Posiadamy umiejętność analitycznego i nieszablonowego myślenia. Trafiamy w punkt.

waga

Kancelaria

Założycielką kancelarii jest Dorota Ciborowska. Przedsiębiorca, konsument, prawnik, ekspert w zakresie prawa upadłościowego i egzekucyjnego czerpiąca doświadczenie z wieloletniej praktyki zawodowej.

Od wielu lat skutecznie pomaga Klientom w rozwiązywaniu problemów formalnoprawnych. Pomaga wykorzystać szansę na rozpoczęcie życia z czystą kartą. Podczas edukacji zdobywała wiedzę techniczną, humanistyczną i ekonomiczną w tym z zakresie logiki, analizy, argumentacji, hermeneutyki prawniczej a także planowania strategicznego oraz oceny decyzji inwestycyjnych. Zdobywaną wiedzę systematycznie przekuwała na doświadczenie zawodowe zdobywając umiejętności praktyczne.

Dorota Ciborowska pokonując Goliata wielokrotnie udowodniła, że skazani na niepowodzenie mogą pokonać gigantów. Współcześnie walka Dawida z Goliatem nie straciła na aktualności, lecz nabiera nowego znaczenia patrząc przez pryzmat regulacji prawa unijnego i międzynarodowego.

Dorota Ciborowska jest

  • Absolwentką studiów podyplomowych drugiego stopnia na kierunku Metodologia Badań w Naukach Prawnych i Ekonomicznych, obecnie pisze rozprawę doktorską pod tytułem Transgraniczna upadłość konsumenta
  • Absolwentką Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, gdzie ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa
  • Absolwentką Akademii Morskiej w Gdyni, gdzie ukończyła z wynikiem bardzo dobrym Podyplomowe Studia w zakresie Zarządzania na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
  • Absolwentką Politechniki Gdańskiej, gdzie ukończyła 5,5 letnie studia magisterskie w zakresie Budowy Okrętów Morskich na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa
dawid