Dlaczego Feniks?

Dlaczego Feniks?

Świadczymy kompleksową pomoc prawną konsumentom, osobom fizycznym, przedsiębiorcom w różnych obszarach życia prywatnego, zawodowego, gospodarczego, inwestycyjnego. Rozumiemy zjawiska zachodzące w otoczeniu gospodarczym i prawnym naszych Klientów. Analizujemy całokształt okoliczności sprawy pod względem uprawnień oraz ekonomicznej ochrony interesów Klientów. Rozwiązujemy problemy formalnoprawne. Osiągamy wysoką skuteczność działania. Wygraliśmy ponad 95% spraw sądowych. Pomagamy konsumentom i przedsiębiorcom w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Pomagamy odrodzić się po upadku. Rozpocząć życie z czystą kartą. Prawnicy z naszego zespołu wygrali sprawy z wieloma instytucjami bankowymi, funduszami sekurytyzacyjnymi i przedsiębiorcami w tym sprawy z:

  • Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
  • mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  • Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (następca prawny wierzytelności Polbank EFG S.A. z siedzibą w Warszawie)
  • EasyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (następca prawny wierzytelności Bank Handlowy w Warszawie; następca prawny wierzytelności Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie)
  • Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (następca prawny wierzytelności Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie)
  • Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (następca prawny wierzytelności Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą w Warszawie)

Usługa doradztwa gratis

Klienci, którzy zdecydują się powierzyć nam sprawę otrzymają jedną godzinę usługi doradztwa prawnego/osobistego/zawodowego/gospodarczego gratis. Usługi doradztwa dostosowane są do indywidualnych potrzeb i celów osobistych oraz zawodowych i gospodarczych Klienta.

Usługa doradztwa dla osób fizycznych polega na przeprowadzeniu rozmowy z Klientem na temat rozwiązania jego problemów formalnoprawnych, analizie mocnych i słabych stron, wskazaniu możliwości rozwoju zgodnie z wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami Klienta. Ukierunkowaniu i dopasowaniu jego umiejętności do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Usługa doradztwa dla przedsiębiorców polega na przeprowadzeniu rozmowy z Klientem na temat jego problemów formalnoprawnych, analizie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, wskazaniu nowych kierunków rozwoju. Możliwości podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Dopasowaniu oferty przedsiębiorcy do dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego i przepisów prawa.

Rozwiązujemy problemy formalnoprawne. Znajdujemy nowe możliwości. Pomagamy znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym, prywatnym i rodzinnym w oparciu o istniejące regulacje prawne. Otwieramy na Sukces. Pomagamy odrodzić się po upadku. Rozpocząć życie z czystą kartą.