Jak przewidzieć zbliżającą się niewypłacalność?

Jeżeli jesteś dłużnikiem, Twoja sytuacja jest niestabilna i może okazać się, że w okresie kilku miesięcy utracisz płynność finansową i nie będziesz w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań np. nie masz środków na zapłatę raty kredytu, składek na rzecz ZUS lub zapłatę naliczonego podatku powinieneś zasięgnąć specjalistycznej porady prawnej w celu zaplanowania dalszych działań i nie pogarszania swojej sytuacji majątkowej. Możemy Tobie pomóc porozumieć się z wierzycielami, zabezpieczyć majątek osoby fizycznej lub prawnej, uratować przedsiębiorstwo. Ochrona prawa upadłościowego pozwala na restrukturyzację przedsiębiorstwa, zawarcie układu w postępowaniu upadłościowym, zanim Twoja sytuacja stanie się krytyczna. Jeżeli nie jesteś zainteresowany dalszym prowadzeniem przedsiębiorstwa możemy Tobie pomóc przygotować Ciebie do bezpiecznego zakończenia działalności gospodarczej.

Pomoc w warunkach niewypłacalności

Jeżeli jesteś osobą niewypłacalną, nie regulujesz na bieżąco wszystkich swoich zobowiązań, wierzyciele prowadzą wobec Ciebie postepowania sądowe lub egzekucyjne, pojawili się już komornicy, a Twoim celem jest uratowanie lub zakończenie prowadzenia przedsiębiorstwa przy zachowaniu ochrony przed wierzycielami powinieneś zasięgnąć specjalistycznej porady prawnej. Możemy Tobie pomóc walczyć o uratowanie przedsiębiorstwa. Ochrona prawa upadłościowego pozwala na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości ze wskazaniem inwestora, który zakupi Twoje przedsiębiorstwo i pomoże odbudować Twoją firmę. Do czasu uzyskania ochrony prawa upadłościowego pomożemy porozumieć się z wierzycielami lub zwalczać komorników. Przygotujemy Ciebie do upadłości, ochronimy Twoich bliskich i Twój prywatny majątek przed wierzycielami. Pomożemy porozumieć się z syndykiem, zarządcą, Sądem, Sędzią – komisarzem.

Pomoc w przypadku ogłoszonej już upadłości

Jeżeli Sąd ogłosił upadłość Twojej firmy, a Twoją wolą jest uratowanie przedsiębiorstwa, pomożemy zaskarżyć postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Jeżeli na to już będzie za późno możemy pomóc zmienić upadłość w restrukturyzację i odzyskać kontrolę nad firmą. Pomożemy przygotować biznes plan, przezwyciężyć opór syndyka, przekonać do Twoich planów Sąd i wierzycieli. Pomożemy w kontaktach z syndykiem, który może niewłaściwie postępować z majątkiem Twojej firmy.