Skip to content

Kontakt

Prosimy o umawianie terminu spotkania lub wykonania usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 – 17:00.

Klienci kancelarii mają również możliwość spotkania poza godzinami pracy kancelarii lub w siedzibie Klienta oraz do skorzystania z porady prawnej online.

Usługi wykonywane są przez SCD Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia, KRS 0000443558, Regon 221799354, NIP 586 228 07 96 – właściciela marki Feniks kancelaria doradztwa prawnego.

Zrzut ekranu 2019-05-23 o 13.35.05

Porady online

Istnieje możliwość skorzystania z porady prawnej online. Pomoc prawna może polegać na uzyskaniu porady, opinii prawnej, opracowaniu projektu umowy, pisma procesowego (np. pozwu, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu, zarzutów, zażalenia, apelacji, wniosku o ogłoszenie upadłości) bez konieczności osobistego spotkania. Realizując obsługę prawną on-line zapewniamy zachowanie zasady poufności przekazywanych informacji.

Pracujemy na podstawie informacji oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta (np. zdjęć, skanów dokumentów). Gwarantujemy otrzymanie emaila potwierdzającego otrzymanie Zapytania w ciągu 24h. W przypadku, gdy wymagane będzie dostarczenie dodatkowych dokumentów lub udzielenie wyjaśnień, termin realizacji usługi zacznie biec od chwili udzielenia niezbędnych odpowiedzi przez Klienta.

W celu skorzystania z usługi online należy:

  • Przesłać wiadomość e-mail zawierającą Zapytanie wraz z opisem problemu formalnoprawnego na adres kancelaria@doradztwoprawne.eu
  • Oczekiwać emaila potwierdzającego otrzymanie Zapytania wraz z wyceną usługi
  • Dokonać wpłaty na wskazany rachunek bankowy
  • Oczekiwać na kontakt telefoniczny lub wiadomość e-mail wraz z wykonaną usługą