Kontakt

Kontakt

Usługi wykonywane są przez SCD Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia, KRS 0000443558, Regon 221799354, NIP 586 228 07 96 właściciela marki Feniks kancelaria doradztwa prawnego.

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 – 17:00, po uprzednim umówieniu terminu spotkania. Klienci kancelarii mają również możliwość spotkania poza godzinami pracy kancelarii lub w siedzibie Klienta lub też skorzystania z porady prawnej online.

Osoby zainteresowane usługami prosimy o kontakt telefoniczny (+48 605 557 118, +48 58 711 77 48) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu omówienia terminu spotkania lub wykonania usługi.

Porady online

Istnieje możliwość skorzystania z porady prawnej online. Pomoc prawna może polegać na uzyskaniu porady, opinii prawnej, opracowaniu projektu umowy, pisma procesowego (np. pozwu, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu, zarzutów, zażalenia, apelacji, wniosku o ogłoszenie upadłości) bez konieczności osobistego spotkania. Realizując obsługę prawną on-line zapewniamy zachowanie zasady poufności przekazywanych informacji.

Pracujemy na podstawie informacji oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta (np. zdjęć, skanów dokumentów). Gwarantujemy otrzymanie emaila potwierdzającego otrzymanie Zapytania w ciągu 24h. W przypadku, gdy wymagane będzie dostarczenie dodatkowych dokumentów lub udzielenie wyjaśnień, termin realizacji usługi zacznie biec od chwili udzielenia niezbędnych odpowiedzi przez Klienta.

W celu skorzystania z usługi online należy:

  • Przesłać wiadomość e-mail zawierającą Zapytanie wraz z opisem problemu formalnoprawnego na adres kancelaria@doradztwoprawne.eu
  • Oczekiwać emaila potwierdzającego otrzymanie Zapytania wraz z wyceną usługi
  • Dokonać wpłaty na wskazany rachunek bankowy
  • Oczekiwać na kontakt telefoniczny lub wiadomość e-mail wraz z wykonaną usługą

Porady online

Istnieje możliwość skorzystania z porady prawnej online. Pomoc prawna może polegać na uzyskaniu porady, opinii prawnej, opracowaniu projektu umowy, pisma procesowego (np. pozwu, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu, zarzutów, zażalenia, apelacji, wniosku o ogłoszenie upadłości) bez konieczności osobistego spotkania. Realizując obsługę prawną on-line zapewniamy zachowanie zasady poufności przekazywanych informacji.

Pracujemy na podstawie informacji oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta (np. zdjęć, skanów dokumentów). Gwarantujemy otrzymanie emaila potwierdzającego otrzymanie Zapytania w ciągu 24h. W przypadku, gdy wymagane będzie dostarczenie dodatkowych dokumentów lub udzielenie wyjaśnień, termin realizacji usługi zacznie biec od chwili udzielenia niezbędnych odpowiedzi przez Klienta.

W celu skorzystania z usługi online należy:

  • Przesłać wiadomość e-mail zawierającą Zapytanie wraz z opisem problemu formalnoprawnego na adres kancelaria@doradztwoprawne.eu
  • Oczekiwać emaila potwierdzającego otrzymanie Zapytania wraz z wyceną usługi
  • Dokonać wpłaty na wskazany rachunek bankowy
  • Oczekiwać na kontakt telefoniczny lub wiadomość e-mail wraz z wykonaną usługą