Skip to content

Polityka Prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych i plikach cookies

§ 1
Ochrona danych osobowych

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SCD Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia, KRS 0000443558, Regon 221799354, NIP 586 228 07 96 właściciel marki Feniks kancelaria doradztwa prawnego. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy oraz na potrzeby udzielania odpowiedzi na Zapytanie kierowane do SCD Ltd. Sp. z o.o. poprzez pocztę elektroniczną lub kontakt telefoniczny i nie będą udostępniane bez Pani/Pana zgody innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 2
Polityka prywatności i pliki cookies

2. 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności serwisu internetowego Feniks kancelaria doradztwa prawnego znajdującym się pod adresem URL https://doradztwoprawne.eu/, https://www.prawnikgdynia.eu/, https://www.prawniktrojmiasto.pl/ zwanego dalej Serwisem a także informacje o plikach cookies. Serwis jest prowadzony przez SCD Ltd. Sp. z o.o., właściciela marki Feniks kancelaria doradztwa prawnego, zwanego dalej Administratorem.

Ochrona danych osobowych oraz zabezpieczenie osobistych informacji o Klientach jest naszym najwyższym priorytetem. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926). Korzystając z naszej strony internetowej, w tym z porad, porad prawnych, porad prawnych online za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, kontaktu telefonicznego akceptuje Pani/Pan zasady Regulaminu zawartego w ramach Polityki Prywatności SCD Ltd. Sp. z o.o. w tym Feniks kancelarii doradztwa prawnego.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SCD Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia, KRS 0000443558, Regon 221799354, NIP 586 228 07 96.

2.2. Gromadzenie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w tym takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, NIP, Pesel, data urodzenia gromadzone są przez SCD Ltd. Sp. z o. o. w celu ułatwienia komunikacji z Panią/Panem. Pozyskane dane są gromadzone na zabezpieczonych serwerach, do których dostęp za pomocą hasła ma wyłącznie upoważniony personel. Przetwarzając Pani/Pana dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami prawa, a także szyfrowanie połączenia oraz zabezpieczenia serwisu przy pomocy bezpiecznych rozwiązań: protokołu DNSSEC, certyfikatu SSL, DNS Anycast.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do prawidłowego wykonania usług przez SCD Ltd. Sp. z o.o. w tym Feniks kancelarię doradztwa prawnego. Klient jest uprawniony w każdym czasie uzyskać dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Poprzez podanie danych osobowych w toku komunikacji elektronicznej oraz za pośrednictwem kontaktu telefonicznego poprzez akceptację niniejszej Polityki Prywatności, wyraża Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem usług przez SCD Ltd. Sp. z o.o. w tym Feniks kancelarię doradztwa prawnego. Dane osobowe zebrane przez SCD Ltd. Sp. z o.o. w tym Feniks kancelarię doradztwa prawnego będą wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z udzielonym przez Pana zezwoleniem i w granicach prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

SCD Ltd. Sp. z o. o. w tym Feniks kancelaria doradztwa prawnego nie sprzedaje i nie udostępnia zabranych przez siebie danych osobowych czy adresowych osobom trzecim. Każdy użytkownik ma prawo wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych.

2.3. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Wszelkie informacje przekazane SCD Ltd. Sp. z o.o. w tym Feniks kancelarii doradztwa prawnego przy świadczeniu porad są traktowane jako poufne. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Podmiotom innym niż wymienione w zdaniu poprzedzającym Pani/Pana dane nie będą udostępniane.

2.4. Cookies (Ciasteczka)

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci Pani/Pana urządzenia (komputera, telefonu etc.) m.in. w celu umożliwienia Pani/Panu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.

Informujemy, że pliki cookies są wykorzystywane przez narzędzie Google Analitycs, które jest stosowane przez SCD Ltd. Sp. z o.o. w tym Feniks kancelarii doradztwa prawnego do celów statystycznych.  Nadto pliki cookies wykorzystywane są do celów: zapamiętywania informacji o Twojej sesji, marketingowych, udostępnienia pozostałych funkcjonalności Serwisu.

Korzystając ze strony internetowej SCD Ltd. Sp. z o.o. w tym Feniks kancelarii doradztwa prawnego wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zostaną zapisane w pamięci Pani/Pana przeglądarki zgodnie z jej aktualnymi ustawieniami. W swojej przeglądarce może Pani/Pan zablokować zapisywanie wszystkich plików cookies, zwykle w opcjach wyboru ustawień prywatności. Uniemożliwi to instalację tego rodzaju plików pochodzących z naszych stron internetowych oraz z innych stron, z których będzie Pani/Pan korzystać. Może Pani/Pan dowiedzieć się, w jaki sposób zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Pani/Pana przeglądarce, poprzez skorzystanie z pliku pomocy używanej przez Pani/Pana przeglądarki. Z informacjami na ten temat może Pani/Pan zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Jeśli korzysta Pani/Pan z urządzenia przenośnego (telefonu, smartfonu, tabletu etc.) w celu zarządzania plikami cookies należy zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Pani/Pana urządzenia i zastosować się do powyższych informacji.

2.5. Usługi Zewnętrzne

Nasz Serwis jest utrzymywany na serwerach www.nazwa.pl​

2.6. Kontakt z Administratorem

Jeśli chciałaby Pani/Pan skorzystać z przysługujących uprawnień dotyczących Pani/Pana danych osobowych lub posiada Pani/Pan Zapytanie dotyczące Polityki Prywatności prosimy o kierowanie korespondencji na adres SCD Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia.

2.7. Zmiany dokumentów

Niniejsze dokumenty mogą ulegać okresowym zmianom, które będą publikowane na stronie internetowej, na której będzie Pani/Pan miał możliwość uzyskania dostępu do aktualnej Polityki Prywatności, informacji o RODO i plikach cookies.

Wszelkie zmiany wyżej wymienionych dokumentów, obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej będą dotyczyć wyłącznie umów zawieranych po dacie dokonania zmiany. W odniesieniu do już zawartych umów zastosowanie mają dokumenty w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy, chyba że obie strony wyrażą zgodę na zastosowanie do takiej umowy zmienionego dokumentu.

stan na 28.03.2019 r.